Toetame kümne väljaspool Harjumaad asuva kooli ürituse külastust transpordikulude 50% katmisega. Toetuse saamiseks on vaja täita taotlusvorm allpool. Taotluste hindamisel arvestatakse kaugust Tallinnast, konkursile toodavate õpilaste arvu ning motivatsioonikirja. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. september.

Sõidutoetuse taotlus

Palun täitke käesolev vorm, kui soovite saada transporditoetust sõiduks Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile.
  • Õpilaste arv, kes teiega koos konkursile tuleksid.
  • Põhjendus, miks teie koolile peaks transporditoetust andma.
  • Toetust makstakse koolidele, mis asuvad väljaspool Harjumaad.