Õpetajate töötuba „Lõimime laboris probleeme lahendades loodusteadusi ja matemaatikat!“

Töötuba tutvustab õpetajatele Tartu Ülikooli Teaduskooli projekti UURIMISLABOR, kus pakutakse TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna baasil põhikooli kolmanda astme ja gümnaasiumi õpilastele eksperimentaalseid laboritunde. Õpetajate töötoas tutvustatakse uurimislaborite teemasid, metoodilist ülesehitust ja tehakse praktiliselt läbi mõned lihtsamad katsed. Töötoa kokkuvõttev rühmaarutelu keskendub temaatikale, mis aitaks kaasa loodusteadusi lõimiva ja õpilaste praktilisi oskusi arendava õppe paremale korraldamisele.

Töötube viivad läbi Karin Hellat ja Ülle Kikas.

Osalema on oodatud õpetajad, kes õpetavad põhikooli kolmandas astmes või gümnaasiumis loodusaineid ning teised huvilised.

Töötuba toimub Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi ajal kaks korda: 25. septembril kell 11:00 ja kell 14:00. Töötuba kestab tund aega.

 

Uurimislabori töötuba õpetajatele 25.09 kell 11.00

Uurimislabori töötuba õpetajatele 25.09 kell 14:00